Numerologie ofwel de esoterische leer van de getallen is al zeer oud. Die aanwijzingen vinden we bij de Egyptenaren, Grieken, Ariers en Assyriers.

Je unieke heel eigen numeroscoop laat heel veel zien over het persoonlijke bewustzijn. Maar vooral over waarom jij als ziel juist nu gekomen bent. Met jouw unieke talenten en opdrachten/nieuwe lessen. Wat is het hogere doel hier achter?

Het is letterlijk altijd weer een feestje voor mij om de persoonlijke numeroscoop van iemand te mogen maken. Alsof je achter wat nog versluierd was nu mag kijken. Bijna altijd heeft de vrager/ster de opmerking; dit wist is altijd al diep van binnen. Dit is de bevestiging. Hoe mooi.

De ziel weet ook waarvoor je nu in de stof als mens gekomen bent. Door alles heen. We raakte al zo vaak in onze jeugd van onze bestemming af doordat we helaas geconditioneerd werden. En ook dat heeft soms achteraf gezien een reden ter voorbereiding op het latere werk waarvoor we echt gekomen zijn. Als we via de essentie met onze bestemming samenvallen geeft dit de grootste vervulling in ons leven. Het is nooit te laat om te worden wie je altijd al was. Jezelf.

De esoterische numerologie is geen uitdraai uit de computer met bestanden van al je getallen. Maar een oude diepe leer om al je getallen van je kaart goed te interpreteren, deze te combineren, te verstaan en op de juiste wijze door te kunnen geven.

Daarom geef ik na alle berekeningen vanuit de leer en formules van Pythagoras een persoonlijk consult. Om het samen met je door te nemen. Over jouw visie, jouw levensvragen, en voor jouw vragen over de getallen/frequentie in jouw levensfase en hoe je hiermee aan de slag zou willen/kunnen gaan.

Alle mensen waarvoor ik een persoonlijke numeroscoop heb mogen maken herkende zich in hun persoonlijke antwoorden.
Vaak is het juist een grote herkenning of een aha gevoel. Je krijg verschillende inzichten over de weg die je al hebt afgelegd en de keuzes die je mag gaan maken. Wat de praktische lessen waren op je pad om van te leren zodat je meer in je bestemming kunt groeien. Doordat het nu ontsluierd en uitgesproken wordt geeft dit helderheid en (h) erkenning tot op cellulair niveau. Zo ga je deze frequentie letterijk voelen en verstaan.

Als je na het lezen van dit artikel interesse hebt om jouw persoonlijke numeroscoop te laten berekenen en/of meer info wilt kun je dit vinden op de website. Je kunt je vraag stellen via het contactformulier.

Je bent altijd van harte welkom.

Hartegroet Joke Welboren